Натиснете тук за да посетите началната страница

Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Eduroam е академична инициатива за Интернет-роуминг, която позволява на гостуващи студенти или преподаватели да се свързват към Интернет използвайки безжичната мрежа на университета (или академичната организация), на който гостуват като се удостоверяват чрез потребителско име и парола поддържани от от университета, от който те идват. По такъв начин, използвайки Eduroam няма да ви се налага да изисквате от вашите домакини потребителско име и парола за достъп. Това улеснява изключително много вашия престой и комуникации, защото още със самото си пристигане в кампуса получавате високоскоростна връзка до Интернет.

Какво е необходимо за да използвате инфраструктурата на Eduroam за роуминг-достъп до Интернет:

Препоръчително е да настройте вашия профил за свързване към Eduroam преди да заминете в командировка, използвайки за тестване на правилността на настройките някоя от точките за достъп на мрежата "eduroam", намиращи се в сградите на Софийския Университет. Така при възникване на проблем с настройките в самото начало, можете да получите помощ на място от локалните мрежови администратори.

Ресурси

» Официална страница на проекта

» Официална страница на проекта за България

» Домейни и поддомейни на Софийския Университет поддържани от Eduroam

» Ръководство на администратора при анализ на проблеми с удостоверяването

Настройки:

» Android

» Linux / GNOME

» Linux / KDE

» Linux / команден ред

» Windows 8 и 10

» Mac OS X

Помощ и информация:

 


Последна актуализация: 21 декември 2018

2018 УЦИКТ, Софийски Университет