Eduroam в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Начало
Какво е Eduroam
 • Eduroam е академична инициатива за предоставяне на достъп до Интернет чрез роуминг. В рамките на тази инициатива голям брой университети и академични организации по света поддържат в своите кампуси Wi-Fi мрежа с име "eduroam", към която студенти, преподаватели и академични изследователи могат да свържат свое устройство, използвайки потребителско име, парола или валиден X.509 сертификат, валидирани от университета (академичната организация), в който те учат или работят. Този тип достъп улеснява най-вече гостите (гост-преподаватели, командировани изследователи, студенти посещаващи за кратко други университети), но се използва и от локалните за университета или академичната организация потребители.
Пример за използване на роуминг-достъп до Интернет чрез Eduroam:
 • Преподавател или студент от Софийския университет, който се намира където и да е по света в зона (кампус, сграда), в която е достъпна WiFi мрежата с име "eduroam", може да се свърже към нея чрез своя смартфон, таблет, лаптоп, IoT устройство, или мобилен Wi-Fi рутер, удостоверявайки се чрез своя университетски електроннен пощенски адрес (в пощеняки домейн на СУ) и използвайки за парола тази, чрез която достъпва своята университетска пощенска кутия.
VPN тип услуга ли e Eduroam?
 • Бидейки гост на друг университет или академична институция в страната и чужбина, и свързвайки се там към мрежата "eduroam", вие не се свързвате към мрежата на Софийския университет, а към мрежата на организацията, на която гостувате. В този смисъл, мрежата "eduroam" не е VPN услуга. Например, ако преподавател от Софийския университет, който гостува в друг университет, свърже там свое устройство към Wi-Fi мрежата "eduroam", неговото устройство не получава автоматично IP адрес от мрежата на Софийския университет, нито използва свързаността към Интернет на СУ, нито получава автоматично достъп до специфични ресурси, които са налични само за ползвателите на мрежата на Софийския университет.
 • Вашият достъп до Интернет през Wi-Fi мрежата "eduroam" е обект на правилата и законовата база, на основа на които функционира мрежата в университета или академичната организация която предоставя достъпа към мрежата "eduroam", към която е свързано вашето устройство. Обект на тези правила и законова база е и използването от ваша страна на VPN свързаност, когато тази свързаност се осъществява на база на достъпа до Интернет през "eduroam".
Изисквания за свързване към Wi-Fi мрежата "eduroam" за студентите, преподвателите и служителите на Софийския университет:
 • да имат валиден и функциониращ към момента на свързването електронен пощенски адрес в поне един от Интернет-домейните на Софийския университет поддържани в Eduroam (вижте списъка с тези домейни);
 • да разполагат на място с устройство - персонален компютър (PC), преносим компютър (лаптоп), таблет, смартфон, IoT, мобилен Wi-Fi рутер, което:

  • да има вграден или прикачен Wi-Fi мрежови адаптер;
  • да работи с актуализирана и поддържана версия на използваната от него операционна система;
  • да има драйвър и софтуер за свързване на Wi-Fi адаптера към безжични мрежи, които да поддържат протоколите WPA2-Enterprise, EAP-TTLS и/или EAP-TLS;
 • да настроят устройството за свързване към Wi-Fi мрежата "eduroam" съгласно документацията (виж "Настройки" по-долу)

  • Препоръчително е първоначалната настройка на устройството, което ще се използва за свързването към Wi-Fi мрежата "eduroam" по време на командировката, да се извърши спрямо някоя от точките за достъп до тази мрежа, инсталирани в сградите на Софийския университет. Така при проблем с настройката може да да бъде получена помощ на място от локалните мрежови администратори.

Настройки:

Android 8+

Linux / GNOME (чрез NetworkManager)

Linux / команден ред (чрез NetworkManager)

Windows 10/11

Mac OS X

Помощ и информация:

 • Ако имате проблем със свързването към Wi-Fi мрежата "eduroam", изпратете съобщение с описание на проблема (включващо потребителско име, час на оптита за свързване, местоположение) на адрес .
 • Ако за свързването към Wi-Fi мрежата "eduroam" използвате e-mail адреса си и паролата за достъп до пощенската кутия на този адрес, и впоследствие смените паролата за достъпа до тази пощенска кутия, трябва да смените и паролата в Wi-Fi профила, който сте настроили за достъп до "eduroam". В случай, че имате затруднение със смяната на паролата в настройките за свързване до Wi-Fi мрежата "eduroam" , изпратете съобщение с описание на проблема на адрес .
 • В случай, че проблема касае потребителското име и парола, кoито използвате за получаване на достъп до Wi-Fi мрежата "eduroam" (забравили сте паролата за достъп, например), трябва да изпратите описанието на проблема до oт електронен пощенски адрес в някой от домейните за поща поддържани от Университета. Това изискване е наложено от съображения за сигурност.

 

Новини:

[ВАЖНО] Прекратяване на използването на TLS v1.0 и 1.1 за удостоверяане в Eduroam на потребителите от домейните на Софийския университет
[ВАЖНО] Внедряване на криптография използваща елиптични криви (Elliptic Curve Cryptography) в процеса на удостоверяване в Eduroam на потребителите от домейните на Софийския университет

 

Ресурси:

Официална страница на проекта
Официална страница на проекта за България
Домейни и поддомейни на Софийския университет поддържани от Eduroam
Ръководство на администратора при анализ на проблеми с удостоверяването
Защо потребителите на Eduroam от домейните на Софийския университет не използват EAP-TLS вместо EAP-TTLS

 


Последна актуализация: 29 май 2023

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2023 УЦИКТ, Софийски университет