Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Свързване към Eduroam под Mac OS X

Съдържание:

 1. Предварителна информация
 2. Изтегляне на копие на удостоверителския сертификат
 3. Инсталиране на Apple Configurator 2
 4. Създаване на профил за свръзване към Eduroam чрез Apple Configurator 2
 5. Инсталиране на генерирания профила с настройки за свързване
 6. Свързване към точка за достъп "eduroam" на база на инсталирания профил
 7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Преди да се свържете към Eduroam инфраструктурата, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

Следвайте обясненията по-долу, за да разберете как да конфигурирате свързването към точките за достъп. Препоръчителния начин за свързване е чрез предварително импортиране на готов профил с настройки. В случай, че този метод не може да бъде използван, преминете към ръчното създаване на профил с настройки за свързване.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне на копие на удостоверителския сертификат

Този сертфиикат е нужен, за да може потребителското име и парола за свързване към Eduroam, да бъдат траспортирани през криптиран тунел установен между WiFi приложението в Mac OS X и съответния сървър за удостоверяване на потребителя в мрежата на СУ.

За да се изтегли копие на сертификата, с интернет браузъра (Safari, по подразбиране) трябва да се посети следния адрес:

https://eduroam.uni-sofia.bg/certs/

и оттам да се изтегли файла "SU_WiFi_CA.crt" като върху него се натисне еднократно с десния бутон на мишката (1) и в появилото се меню се избере "Download Linked File As" (2):

Файлът трябва да се запази в директория "Downloads" за да се следват успешно стъпките в ръководството, дадени по-долу:

 

3. Инсталиране на Apple Configurator 2

За да бъде инсталирано приложението Apple Configurator 2, трябва да се отвори Apple Store, в "Search" полето да се въведе текст за търсене "Apple Configurator 2" (1) и да се избере (с мишката) предложението в "Suggestions" списъка (2):

След като информация за приложението се появи в резултатите от търсенето, трябва да се натисне "GET", както е показано на снимката от екрана по-долу:

Приложението Apple Store ще изиска въвеждането на потребителско име и парола (с които е направена регистрацията на системата в Apple Store), за да изтегли Apple Configurator 2:

След като приложението бъде изтеглено, трябва да се натисне върху "INSTALL APP" за да започне процеса на инсталация:

 

4. Създаване на профил за свръзване към Eduroam чрез Apple Configurator 2

Инсталирано според инструкциите дадени по-горе приложение Apple Configurator 2, трябва да се стартира и от менюто "File" трябва да се избере "New Profile":

В прозореца, който ще се отвори след това, трябва да се избере секция "General" и в нея да се направят настройки отбелязани с червена стрелка по-долу:

След това се влиза в секция "Certificates" и в прозореца, който ще се отвори по средата на екрана, се натиска бутона "Configure":

В менюто на файловия браузър, което ще се отвори след това, трябва да се избере файла "SU_WiFi_CA.crt", който трябва да е в директория "Downloads" (ако е изтеглен преди това съгласно инструкциите дадени в "Изтегляне на копие на удостоверителския сертификат"):

След като бъде избран файла със сертификата, приложението ще се върне в предишния прозорец:

Възможно е, ако този сертфикат не е бил инсталиран преди това, да се появи информация, че той не е удостоверен (тази информация е посочена със стрелка по-горе). Това е така, защото профила не е все още инсталиран и изведеното в червено съобщение не бива да се разглежда като индикация за грешка.

Следваща стъпка е да се отвори секция "Wi-Fi" и в прозореца, който ще се появи в центъра да се натисне бутона "Configure":

В новоотвореното меню за въвеждане на данни за свързване към безжична мрежа, трябва да се посочат данните за името на мрежата ("eduroam" в този случай). Чрез натискане на бутона "Trust" под "Enterprise Settings" се появява секция "Trusted Certificates", в която се макира сертификата на удостоверителя на СУ, който е зареден според описанията по-горе:

След това се натиска бутона "Protocols" и се макира "TTLS" под "Accepted EAP Types", в текстовото поле под "User Name" се въвежда електронния пощенски адрес, който ще се използва за удостоверяване на потребител (виж списъка с поддържаните от СУ електронни пощенски домейни за свързване към Eduroam), а в текството поле под "Outer Identity" се поставя формалното потребителско име за анонимизация:

ВНИМАНИЕ! Убедете се, че домейна (частта след "@") използван в потребителското име за анонимизация (това в текстотово поле под "Outer Identity") е същия като този използван за потребитеслкото име (въведено под "User Name").

При опит да се излезе от прозореца на конфигуратора (или като се избере "File" -> "Save"), ще бъде изведен прозорец на файловия браузър, в който трябва да се въведе името на файла с генерирания профил и директорията, в която той да бъде запазен:

ВНИМАНИЕ! Направете копие на този файл и го имайте на разположение, за да може да възстановите настройките при необходимост.

 

5. Инсталиране на генерирания профила с настройки за свързване

Отворете файловия браузър, намерете създадения файл с профила (трябва да се намира в директория "Downloads", ако са следвани инструкциите дадени по-горе) и натиснете върху него двукратно с левия бутон на мишката. Ще се отвори прозореца за настройка на профили в MacOS X:

Натиснете "Continue" и в прозореца, който ще се отвори след това "Install":

В този момент може да бъде поискана паролата ви (с която имате административни привилегии да инсталирате конфигурации и приложения):

При успешно инсталиране на профила с настройки, той ще се появи в прозореца с профили:

 

6. Свързване към точка за достъп "eduroam" на база на инсталирания профил

Отворете списъка с достъпни бежични мрежи и изберете "eduroam", ако мрежа с това име е достъпна:

Ако мрежата "eduroam" наистина е достъпна в момента, ще се появи прозорец, в който да се въведе потребителското име (заменете user с истинското име на електронна пощенска кутия с която ще се удостоверявате) и паролата (във вашия случай домейна може да не е uni-sofia.bg, ако сте конфигурирали друг домейн при създаването на профила):

и след правилното им въвеждане, безжичния адаптор ще се свърже към мрежата "eduroam":

Ако свързването е неуспешно, прочетете по-долу как да съобщите за проблема.

 

7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 • опишете симптомите на проблема и ако трябва прикачете снимки от екрана за илюстрация;
 • укажете времето, по което е възникнал проблема с точност до минута и часовата зона, ако сте я променяли и е различна от тази в България;
 • опишете вашето Eduroam потребителско име, който във вашия случай е e-mail адреса, с който сте се удостоверили (НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПАРОЛАТА!!!);
 • опишете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер(и) (виж Приложение A за описание на процедурата по намиране на MAC адреса);
 • прикачете файла с настройки за профила, който сте създали с Apple Configurato 2, съгласно инструкциите дадени по-горе в това ръководство;
 • (опционално) укажете сградата, в която сте се намирали по време на неуспешния опит за свързване, ако това е сграда в кампус на Софийския Университет.

 

Приложение A: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

Отворете терминал и в него изпълнете ifoconfig така, че да получите информация за мрежови устройства налични в системата:

В изхода от изпълнението на ifconfig намерете секцията за устройство с име en0. В блока информация за това устройство, срещу ether ще намерите MAC адреса на WiFi адаптера. Името на устройството и MAC адреса са оградени в снимката от екрана дадена по-горе с червени рамки. За примера даден по-горе, MAC адреса е 64:76:ab:ba:91:41, но във вашия случай ще е друг, доколкото това число е уникално зададено за всяко мрежово устройство.

 


Последна актуализация: 4 май 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет