Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Начало > Свързване към Eduroam под Windows 10

Свързване към Eduroam под Windows 10

Съдържание:

 1. Предварителна информация
 2. Изтегляне и инсталиране на локално копие на сертификата SU ECC Root CA
 3. Създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam"
 4. Използване на създадения профил с настройки за свързване
 5. Как да променя настроките в профила (смяна на потребителско име и/или парола)
 6. Изтриване на създадения профил с настройки за свързване
 7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Преди да се свържете към безжичната мрежа "eduroam", посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне и инсталиране на локално копие на сертификата SU ECC Root CA

Процесът по изтегляне и инсталиране на локално копие на сертификата SU ECC Root CA е описан в следния документ:

https://pki.uni-sofia.bg/windows/windows_download_install_su_ca_bundle.html

След като успешно приключите с процеса по инсталиране на сертификата, пристъпете към създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam".

 

3. Създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam"

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

ВНИМАНИЕ! Преди да изпълните инструкциите дадени по-долу, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инсталирайте SU WiFi CA сертификата (ако сте пропуснали да направите това), както е показано по-горе.

За да започнете с изграждането на настройките на профила за свързване към "eduroam", трябва да извикате прозореца за изпълнение на команди "Run". Това може да стане по два начина:В текстовото поле намиращо се в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп, напишете "Network", изчакайте 1-2 секунда и натиснете с левия бутон на мишката върху текста "Network status", който ще се появи под "Best match":

 • натиснете върху бутона с логото на Windows който се намира върху клавиатурата (обикновено долу, вляво), задръжте го натиснат и успоредно с това натиснете клавиша "R" (този клавиш е е също от клавиатурата)

 • натиснете еднократно с десния бутон на мишката върху иконата с емблемата на Windows, намираща се в долния ляв ъгъл на екрана и в менюто, което ще се появи след това изберете "Run":

Ако правилно изпълните извикването по един от начините описани по-горе, ще се появи следния прозорец:

В текстовото поле срещу надписа "Open" там, въведете следния текст (направо го копирайте с мишката):

control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter

и след това натиснете бутона "OK":

В така отворения прозорец на "Network and Sharing center" изберете "Setup a new connection or network":

в следващото меню изберете "Manually connect to a wireless network" (с еднократно натискане върху този надпис с левия бутон на мишката) и натиснете "Next":

След това трябва да се въведат ръчно настройките за име на безжичната мрежа (въведете "eduroam" без да използвате главни букви или празни символи), типа на сигурност (срещу "Security type" изберете "WPA2-Enterprise") и размаркирайте "Start this connection automatically":

Натиснете "Next" и в следващия прозорец изберете (с левия бутон на мишката) "Change connection settings" (НЕ НАТИСКАЙТЕ "Close"):

Това ще отвори нов прозорец. В него изберете "Microsoft: EAP-TTLS" от падащото меню под "Choose a network authentication method" и след това натиснете бутона "Settings", който ще се намира точно вдясно на "Microsoft: EAP-TTLS":

След натискането на бутона "Settings" ще трябва да бъдат указани настройките използвани от TTLS удостоверителния процес (прочетете много внимателно обясненията по-долу):

"Enable identity privacy" там трябва да бъде маркирано. В текстовото поле под него трябва да поставите запис подобен на e-mail адрес (прочетете повече за анонимизацията). Там след символа "@" трябва да стои ЗАДЪЛЖИТЕЛНО името на домейна в който е вашия реален e-mail адрес (за примера по-горе домейна е uni-sofia.bg, но може да използвате и факултетския си домейн, например fmi.uni-sofia.bg, chem.uni-sofia.bg и т.н.), който адрес ще укажете по-нататък в настройките като потребителското име (вашето потребителско име ще е вашия електронен пощенски адрес). Вижте тук списъка с поддържани домейни управлявани от Софийския Университет, който могат да се използват в Eduroam (трябва да имате адрес в поне един от тези домейни). В "Trusted Root Certification Authorities" маркирайте "SU ECC Root CA". Бъдете напълно сигурни, че полето "Don't prompt user if unable to authorize the server" НЕ Е маркирано. В секция "Client authentication" трябва да маркирате "Select a non-EAP method for authentication" и да изберете "Unecrypted password (PAP)". След това натиснете "OK" за да се върнете в предишния прозорец и в него натиснете бутона "Advanced settings":

При настройките в "Advanced settings" маркирайте "Speficy authentication mode" и в падащото меню под него изберете "User authentication":

След това натиснете бутона "Save credentials" и въведете потребителското име (вашия e-mail адрес) и парола:

ВНИМАНИЕ! E-mail адреса, който използвате за потребителско име трябва да е от същия домейн, което е използван за анонимизация (както е обяснено по-горе).

За край на въвеждането трябва да натиснете "OK" и след това последователно да излезете от предишно отворените прозореци с натискане на бутоните "OK" или "Close" там. С това процеса по създаване на профил с настройки за свързване към "eduroam" е завършен.

 

4. Използване на създадения профил с настройки за свързване

В списъка с безжични мрежи намерете "eduroam" (ако тази мрежа е видима), изберете я (с еднократно натиснете на левия бутона на мишката върху нея) и натиснете бутона "Connect":

Ако след натискане на бутона "Connect" видите следното съобщение:

натиснете отново "Connect". Ако данните за удостоверяването въведени в настройките за профила са верни, вашата система ще бъде свързана към безжичната мрежа "eduroam" (понякога свързването може да отнеме до 10-20 сек):

 

5. Как да променя настроките в профила (смяна на потребителско име и/или парола)

За съжаление Windows 10 не предлага лесна (или не предлага въобще) възможност за промяна на данните заложени в профила с настройки за свързване към "eduroam". За да промените настройките (най-често потребителско име и парола) трябва да изтриете профила и след това да го създадете отново задавайки новите настройки в процеса на създаването му.

 

6. Изтриване на създадения профил с настройки за свързване

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" (с еднократно натискане с левия бутон на мишката):

и натиснете клавиша "Enter". В отворения прозорец въведете командата

netsh wlan delete profile "eduroam"

При успешно изтриване ще видите съобщение подобно на следното:

Profile "eduroam" is deleted from interface "Wi-Fi 1".

 

7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 • опишете симптомите на проблема и ако трябва прикачете снимки от екрана за илюстрация;
 • укажете времето, по което е възникнал проблема с точност до минута и часовата зона, ако сте я променяли и е различна от тази в България;
 • опишете вашето Eduroam потребителско име, който във вашия случай е e-mail адреса, с който сте се удостоверили (НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПАРОЛАТА!!!);
 • прикачете снимки от екрана (screenshots) с настройките за профила за свързване към безжичната мрежа "eduroam" (виж Приложение A описващо как да генерирате този файл);
 • опишете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер(и) (виж Приложение B за описание на процедурата по намиране на MAC адреса);
 • (опционално) укажете сградата, в която сте се намирали по време на неуспешния опит за свързване, ако това е сграда в кампус на Софийския Университет.

 

Приложение A: Генериране на файл съдържащ настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" (с еднократно натискане с левия бутон на мишката):

В отворения прозорец въведете командата

netsh wlan export profile eduroam folder="%UserProfile%\Documents"

както е показано на снимката на екрана по-долу:

След успешното ѝ изпълнение данните за профила ще бъдат запазени във файла "Wi-Fi-eduroam.xml", в директорията "Documents" на вашия профил.

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd (изчакайте 1-2 секунди) и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" чрез еднократно натискане с левия бутон на мишката:

В отворения прозорец изпълнете командата ipconfig /All:

и в изведения списък с описания на мрежови устройства намерете секциите наименовани "Wireless LAN adapter Wi-Fi" (ако имате само едни безжичен адаптор, в списъка ще имате само една такава сецкия). Всяка секция "Wireless LAN adapter Wi-Fi" съдържа едно поле наименовано "Physical Address". Номерът, който се намира в това поле е MAC адреса на вашия безжичен адаптор (ограден с червен правоъгълник на снимката от екрана по-горе).

 


Последна актуализация: 14 октомври 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет