Натиснете тук за да посетите началната страница

Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

[Начало]

Свързване към Eduroam под Windows 8 и 10

 

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Изтегляне и инсталиране на SU WiFi CA сертификата
  3. Импортиране на готов профил с настройки за свързване
  4. Ръчно създаване на профила с настройки за свързване
  5. Използване на създадения профил с настройки за свързване
  6. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Преди да се свържете към Eduroam инфраструктурата, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

Следвайте обясненията по-долу, за да разберете как да конфигурирате свързването към точките за достъп. Препоръчителния начин за свързване е чрез предварително импортиране на готов профил с настройки. В случай, че този метод не може да бъде използван, преминете към ръчното създаване на профил с настройки за свързване.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне и инсталиране на SU WiFi CA сертификата

Посетете с вашия браузър (използвайте Firefox или Chrome) следния URL:

https://eduroam.uni-sofia.bg/certs

За да изтеглите от там копие на сертификата "SU WiFi CA", натиснете еднократно с десния бутон на мишката върху "SU_WiFi_CA.crt" и в появилото се след това меню изберете "Save Link As...":

След това отворете файловия браузър и в него намерете изтегления файл:

Натиснете два пъти бързо с левия бутон на мишката върху файла. Това ще стартира процедурата по инсталирането на сертификата в сертификатното хранилище на потребителя в Windows. В първия прозорец на процедурата натиснете бутона "Open":

След това, в новия прозорец натиснете бутона "Install Certificate...":

В секция "Storage Location" трябва да бъде избрана опцията "Current User" и след това да се натисне бутона "Next":

След това, маркирайте "Place all certificates in the following store" и натиснете бутона "Browse":

Натискането на "Browse" ще доведе до отварянето на прозорец със списък на категориите сертификатни хранилища и в него изберете (еднократно натискане с левия бутон на мишата) "Trusted Root Certification Authorities" (надписа ще се оцвети в синьо) и натиснете бутона "OK":

Това действие ще ви върне в предишния прозорец, в който трябва да натиснете "Next":

и след това "Finish":

Натискането на бутона "Finish" ще иницира трансферирането на сертификата в хранилището за сертификати. В рамките на този процес ще се отвори нов прозорец, в който срещу "Thumbprint (sha1)" трябва да виждате изписан следния номер 6DF2B9B7 2971A1BC 161FB8FB F20FD560 ACFD0D9D (мястото на изписване на този номер е показано на снимката от екана долу с червена стрелка). Ако вижате този номер натиснете бутона "Yes" и "No", ако виждате друг номер (в този случай се свържете с нас, за да установим дали не става въпрос за злонамерена подмяна на сертификата):

При успешен трансфер на сертификата в хранилището и след натискане на бутона "OK" в следния прозорец:

ще бъдете върнати в началния прозорец, в който е било иницирано инсталирането на сертификата и за да го затворите (с което ще завършите цялата процедура по инсталацията) натиснете там "OK":

Сега можете да пристъпите към създаването на профила с настройки за свързване до безжичната мрежа на Eduroam.

 

3. Импортиране на готов профил с настройки за свързване

ВНИМАНИЕ! Преди да заредите профила, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инсталирайте SU WiFi CA сертификата, както е показано по-горе.

След това посетете с вашия браузър (използвайте Firefox или Chrome) следния URL:

https://eduroam.uni-sofia.bg/config/windows/

Натиснете еднократно с десния бутон на мишката върху файла, в чието име се съдържа името на домейна, в който се намира електронния пощенски адрес, който ще използвате като потребителско име и в появилото се меню изберете "Save Link As...":

Запазете файла в директория "Documents":

След като запазите файла, в текстовото поле намиращо се в левия долен ъгъл на вашия Windows 10 десктоп дисплей, напишете cmd, изчакайте 1-2 секунди и след това натиснете еднокретно с левия бутон на мишката върху текста "Command Prompt", който ще се появи под "Best match":

В отворения прозорец изпълнете следната команда, която ще зареди профила от изтегления файл (сменете името на файла, ако е необходимо):

netsh wlan add profile folename="%UserProfile%\Documents\uni-sofia.bg.xml"

(натиснете "Enter" след като я въведете), както е показано на снимката от екрана по-долу:

След успешното завършване на тази операция (ще видите изписан текста "Profile eduroam is added on interface Wi-Fi", както е показано на снимката от екрана по-горе), може да пристъпите към свързване към точка за достъп на "eduroam", както е описано по-долу.

 

4. Ръчно създаване на профила с настройки за свързване

ВНИМАНИЕ! Преди да заредите профила, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инсталирайте SU WiFi CA сертификата, както е показано по-горе.

В текстовото поле намиращо се в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп, напишете "Network", изчакайте 1-2 секунда и натиснете с левия бутон на мишката върху текста "Network status", който ще се появи под "Best match":

В прозореца, който ще се отовори след това, наметете текста "Network and Sharing center" и натиснете еднократно върху него с левия бутон на мишката:

След това в "Network and Sharing center" изберете "Setup a new connection or network":

В новоотворения прозорец изберете "Manually connect to a wireless network" (с еднократно натискане върху този надпис с левия бутон на мишката) и натиснете "Next":

След натискането на "Next" трябва да се въведат ръчно настройките за име на безжичната мрежа (въведете "eduroam"), типа на сигурност (срещу "Security type" изберете "WPA2-Enterprise") и размаркирайте "Start this connection automatically":

Натиснете "Next" и в следващия прозорец натиснете (еднократно с левия бутон на мишката) върху "Change connection settings" (НЕ НАТИСКАЙТЕ "Close"):

Това ще отвори нов прозорец. В него изберете "Microsoft: EAP-TTLS" в менюто "Choose a network authentication method" и след това натиснете бутона "Settings", който ще се намира точно вдясно на "Microsoft: EAP-TTLS":

След натискането на бутона "Settings" ще трябва да бъдат указани настройките използвани от TTLS удостоверителния процес (прочетете много внимателно обясненията по-долу):

"Enable identity privacy" там трябва да бъде маркирано. В текстовото поле под него трябва да стои запис подобен на e-mail адрес за анонимизация (прочетете повече за него). След "@" трябва да стои ЗАДЪЛЖИТЕЛНО името на домейна, което ще укажете в потребителското си име (вашето потребителско име ще е вашия електронен пощенски адрес, той ще бъде указан по-късно). Вижте тук списъка с поддържани домейни управлявани от Софийския Университет, който могат да се използват в Eduroam (трябва да имате адрес в поне един от тези домейни). В "Trusted Root Certification Authorities" маркирайте "SU WiFi CA". Бъдете напълно сигурни, че полето "Don't prompt user if unable to authorize the server" НЕ Е маркирано. В секция "Client authentication" трябва да маркирате "Select a non-EAP method for authentication" и изберете "Unecrypted password (PAP)". След това натиснете "OK" за да се върнете в предишния прозорец и в него пак "OK". Този прозорец ще ви върне накрая в прозореца:

в който ще трябва да натиснете бутона "Close" за да завършите създаването на профил с настройки за свързване до безжичната мрежа "eduroam".

 

5. Използване на създадения профил с настройки за свързване

В списъка с безжични мрежи намерете "eduroam" (ако тази мрежа е видима), изберете я (с еднократно натиснете на левия бутона на мишката върху нея) и натиснете бутона "Connect":

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Ако след натискане на бутона "Connect" видите следното съобщение:

НЕ натискайте отново "Connect" в никакъв случай. Свържете се с нас по независим канал за да установим дали не става дума за опит за кражба на вашето потребителско име и парола!

Ако подобно предупреждение не се появи, ще се отвори нов прозорец, в който ще трябва да въведете потребителското име (което е вашия електронен пощенски адрес) и паролата (паролата, с която достъпвате пощенската кутия):

ВНИМАНИЕ! В някои актуализирани версии на Windows 10 този прозорец може да се появи едновремено два пъти. Ако това се случи, въведете данните в единия от тях, а във втория не въвеждайте нищо и в него натиснете бутона "Cancel".

Моля, обърнете внимание, че вашето потребителско име е вашия електронен пощенски адрес в един от домейните поддържани от Софийския Университет за удостоверяване в Eduroam. Паролата е вашата парола за достъп до кутията на този електронен пощенски адрес.

След въвеждането на потребителското име и парола натиснете бутона "OK" и ако данните за удостоверяването са верни, вашата система ще бъде свързана към безжичната мрежа "eduroam":

 

6. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 

Приложение A: Генериране на файл съдържащ настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" (с еднократно натискане с левия бутон на мишката):

В отворения прозорец въведете командата

netsh wlan export profile eduroam folder="%UserProfile%\Documents"

както е показано на снимката на екрана по-долу:

След успешното ѝ изпълнение данните за профила ще бъдат запазени във файла "Wi-Fi-eduroam.xml", в директорията "Documents" на вашия профил.

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd (изчакайте 1-2 секунди) и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" чрез еднократно натискане с левия бутон на мишката:

В отворения прозорец изпълнете командата ipconfig /All:

и в изведения списък с описания на мрежови устройства намерете секциите наименовани "Wireless LAN adapter Wi-Fi" (ако имате само едни безжичен адаптор, в списъка ще имате само една такава сецкия). Всяка секция "Wireless LAN adapter Wi-Fi" съдържа едно поле наименовано "Physical Address". Номерът, който се намира в това поле е MAC адреса на вашия безжичен адаптор (ограден с червен правоъгълник на снимката от екрана по-горе).

 


Последна актуализация: 30 август 2018

2018 УЦИКТ, Софийски Университет