Натиснете тук за да посетите началната страница

Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

[←Начало]

► Свързване към Eduroam под Windows 8 и 10

 

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Изтегляне и инсталиране на SU WiFi CA сертификата
  3. Създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam"
  4. Използване на създадения профил с настройки за свързване
  5. Как да променя настроките в профила (смяна на потребителско име и/или парола)
  6. Изтриване на създадения профил с настройки за свързване
  7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Преди да се свържете към Eduroam инфраструктурата, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

В случай, че сте съгласни с условията за използване на Eduroam, следвайте обясненията по-долу, за да разберете как да конфигурирате вашия WiFi адаптор за свързване към точките за достъп.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне и инсталиране на SU WiFi CA сертификата

Посетете с вашия браузър (използвайте Firefox или Chrome) следния адрес:

https://eduroam.uni-sofia.bg/certs

За да изтеглите от там копие на сертификата с име "SU WiFi CA", натиснете еднократно с десния бутон на мишката върху "SU_WiFi_CA.crt" и в появилото се след това меню изберете "Save Link As...":

След това отворете файловия браузър на Windows и в него намерете изтегления файл (най-вероятно ще го видите в списъка "Recent files"):

Натиснете два пъти бързо с левия бутон на мишката върху файла за да стартирате процедурата по инсталирането на сертификата във вашето потребителско сертификатното хранилище в Windows. В първия прозорец на инсталационната процедурата натиснете бутона "Open":

След това, в новия прозорец натиснете бутона "Install Certificate...":

в секция "Storage Location" изберете опцията "Current User" с последващо натискане на "Next":

След това, маркирайте "Place all certificates in the following store" и натиснете бутона "Browse":

Натискането на "Browse" ще доведе до отварянето на прозорец със списък на категориите сертификатни хранилища, в който ще трябва да изберете (с левия бутон на мишата) "Trusted Root Certification Authorities" (надписа ще се оцвети в синьо) и да натиснете бутона "OK":

Това действие ще ви върне в предишния прозорец, в който трябва да натиснете "Next":

и след това "Finish":

Натискането на бутона "Finish" ще иницира трансферирането на съдържанието на сертификата от файла в потребителското хранилище за сертификати в Windows. В рамките на този процес ще се отвори нов прозорец, в който срещу "Thumbprint (sha1)" трябва да виждате изписан следния номер 6DF2B9B7 2971A1BC 161FB8FB F20FD560 ACFD0D9D (мястото на изписване на този номер е показано на снимката от екана долу с червена стрелка). Ако вижате този номер натиснете бутона "Yes" и съответно "No", - ако виждате друг номер се свържете с нас, за да установим дали не става въпрос за злонамерена подмяна на сертификата:

При успешен трансфер на сертификата в хранилището и след натискане на бутона "OK" в следния прозорец:

ще бъдете върнати назад в менютата на инсталационната процедура, където ще трябва да затворите инсталатора на сертификата с натискане на "OK":

След като успешно сте инсталиран удостоверителския сертификат, можете да пристъпите към създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam".

 

3. Създаване на профила с настройки за свързване към "eduroam"

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

ВНИМАНИЕ! Преди да изпълните инструкциите дадени по-долу, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инсталирайте SU WiFi CA сертификата (ако сте пропуснали да направите това), както е показано по-горе.

За да започнете с изграждането на настройките на профила за свързване към "eduroam", трябва да извикате прозореца за изпълнение на команди "Run". Това може да стане по два начина:В текстовото поле намиращо се в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп, напишете "Network", изчакайте 1-2 секунда и натиснете с левия бутон на мишката върху текста "Network status", който ще се появи под "Best match":

Ако правилно изпълните извикването по един от начините описани по-горе, ще се появи следния прозорец:

В текстовото поле срещу надписа "Open" там, въведете следния текст (направо го копирайте с мишката):

control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter

и след това натиснете бутона "OK":

В така отворения прозорец на "Network and Sharing center" изберете "Setup a new connection or network":

в следващото меню изберете "Manually connect to a wireless network" (с еднократно натискане върху този надпис с левия бутон на мишката) и натиснете "Next":

След това трябва да се въведат ръчно настройките за име на безжичната мрежа (въведете "eduroam" без да използвате главни букви или празни символи), типа на сигурност (срещу "Security type" изберете "WPA2-Enterprise") и размаркирайте "Start this connection automatically":

Натиснете "Next" и в следващия прозорец изберете (с левия бутон на мишката) "Change connection settings" (НЕ НАТИСКАЙТЕ "Close"):

Това ще отвори нов прозорец. В него изберете "Microsoft: EAP-TTLS" от падащото меню под "Choose a network authentication method" и след това натиснете бутона "Settings", който ще се намира точно вдясно на "Microsoft: EAP-TTLS":

След натискането на бутона "Settings" ще трябва да бъдат указани настройките използвани от TTLS удостоверителния процес (прочетете много внимателно обясненията по-долу):

"Enable identity privacy" там трябва да бъде маркирано. В текстовото поле под него трябва да поставите запис подобен на e-mail адрес (прочетете повече за анонимизацията). Там след символа "@" трябва да стои ЗАДЪЛЖИТЕЛНО името на домейна в който е вашия реален e-mail адрес (за примера по-горе домейна е uni-sofia.bg, но може да използвате и факултетския си домейн, например fmi.uni-sofia.bg, chem.uni-sofia.bg и т.н.), който адрес ще укажете по-нататък в настройките като потребителското име (вашето потребителско име ще е вашия електронен пощенски адрес). Вижте тук списъка с поддържани домейни управлявани от Софийския Университет, който могат да се използват в Eduroam (трябва да имате адрес в поне един от тези домейни). В "Trusted Root Certification Authorities" маркирайте "SU WiFi CA". Бъдете напълно сигурни, че полето "Don't prompt user if unable to authorize the server" НЕ Е маркирано. В секция "Client authentication" трябва да маркирате "Select a non-EAP method for authentication" и да изберете "Unecrypted password (PAP)". След това натиснете "OK" за да се върнете в предишния прозорец и в него натиснете бутона "Advanced settings":

При настройките в "Advanced settings" маркирайте "Speficy authentication mode" и в падащото меню под него изберете "User authentication":

След това натиснете бутона "Save credentials" и въведете потребителското име (вашия e-mail адрес) и парола:

ВНИМАНИЕ! E-mail адреса, който използвате за потребителско име трябва да е от същия домейн, което е използван за анонимизация (както е обяснено по-горе).

За край на въвеждането трябва да натиснете "OK" и след това последователно да излезете от предишно отворените прозореци с натискане на бутоните "OK" или "Close" там. С това процеса по създаване на профил с настройки за свързване към "eduroam" е завършен.

 

4. Използване на създадения профил с настройки за свързване

В списъка с безжични мрежи намерете "eduroam" (ако тази мрежа е видима), изберете я (с еднократно натиснете на левия бутона на мишката върху нея) и натиснете бутона "Connect":

Ако след натискане на бутона "Connect" видите следното съобщение:

натиснете отново "Connect". Ако данните за удостоверяването въведени в настройките за профила са верни, вашата система ще бъде свързана към безжичната мрежа "eduroam" (понякога свързването може да отнеме до 10-20 сек):

 

5. Как да променя настроките в профила (смяна на потребителско име и/или парола)

За съжаление Windows 10 не предлага лесна (или не предлага въобще) възможност за промяна на данните заложени в профила с настройки за свързване към "eduroam". За да промените настройките (най-често потребителско име и парола) трябва да изтриете профила и след това да го създадете отново задавайки новите настройки в процеса на създаването му.

 

6. Изтриване на създадения профил с настройки за свързване

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" (с еднократно натискане с левия бутон на мишката):

и натиснете клавиша "Enter". В отворения прозорец въведете командата

netsh wlan delete profile "eduroam"

При успешно изтриване ще видите съобщение подобно на следното:

Profile "eduroam" is deleted from interface "Wi-Fi 1".

 

7. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 

Приложение A: Генериране на файл съдържащ настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" (с еднократно натискане с левия бутон на мишката):

В отворения прозорец въведете командата

netsh wlan export profile eduroam folder="%UserProfile%\Documents"

както е показано на снимката на екрана по-долу:

След успешното ѝ изпълнение данните за профила ще бъдат запазени във файла "Wi-Fi-eduroam.xml", в директорията "Documents" на вашия профил.

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

В текството поле за търсене, което се намира в долния ляв ъгъл на вашия Windows 10 десктоп екран, въведете cmd (изчакайте 1-2 секунди) и в списъка с предложения, който ще се появи след това под "Best match", изберете "Command Prompt" чрез еднократно натискане с левия бутон на мишката:

В отворения прозорец изпълнете командата ipconfig /All:

и в изведения списък с описания на мрежови устройства намерете секциите наименовани "Wireless LAN adapter Wi-Fi" (ако имате само едни безжичен адаптор, в списъка ще имате само една такава сецкия). Всяка секция "Wireless LAN adapter Wi-Fi" съдържа едно поле наименовано "Physical Address". Номерът, който се намира в това поле е MAC адреса на вашия безжичен адаптор (ограден с червен правоъгълник на снимката от екрана по-горе).

 


Последна актуализация: 1 февруари 2019

2019 УЦИКТ, Софийски Университет

Автор на първоначалната версия: Веселин Колев