Натиснете тук за да посетите началната страница

Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

[Начало]

Настройки за използване на Eduroam в Android базирани телефони и таблети

 

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Изтегляне на копие на SU WiFi CA сертификата
  3. Инсталиране на SU WiFi CA сертификата в сертификатното хранилище
  4. Създаване на профила с настройки за свързване към Eduroam
  5. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Преди да се свържете към Eduroam инфраструктурата, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне на копие на SU WiFi CA сертификата

Отворете вашия интернет браузър (най-често това е Chrome) и посетете адрес:

eduroam.uni-sofia.bg/certs

Ако страницата е достъпна в момента, в полето на браузъра ще се появи съдържание подобно на:

Натиснете и задръжте върху линка SU_WiFi_CA.crt докато се появи следния прозорец:

в който натиснете "Download link" (или "Save link", ако използвания браузър не е Chrome). След успешното си изпълнение, тази операция ще запази копие от CA сертификата локално върху файловата система на телефона или таблета.

3. Инсталиране на SU WiFi CA сертификата в сертификатното хранилище

Уверете се, че копието на SU WiFi CA сертификата е изтеглено по начина указан по-горе.

Отворете менюто "Settings" и в списъка изберете "Security":

В секция "Security" натиснете "Install from device storage"

и от появилото се меню на файловия браузър изберете файла съдържащ CA сертификата (по подразбиране този файл ще е в директория "Download"):

и отбележете валидността му за защита на WiFi мрежи (това е от критично важно значение):

4. Създаване на профила с настройки за свързване към Eduroam

Преди да пристъпите към създаването на профила с настройки за свързване, инсталирайте (ако не сте го направили) SU WiFi CA сертификата.

В секцията "Settings":

изберете "Wi-Fi". След това най-долу в списъка с мрежите натиснете бутона "Add WiFi network":

В появилия се след това действие прозорец въведете първо името на мрежата (eduroam под Network SSID) и типа удостоверяване (802.1x EAP под Security):

и след това останалите настройки, както е описано на снимката от екрана дадена по-долу. Внимание! Уникални за вас полета са Identity и Anonymous identity. Под Identity въведете вашия електронен пощенски адрес в домейна uni-sofia.bg или негов поддомейн (вижте списъка с поддържани поддомейни), а под Anonymous identity въведете формален електронен пощенски адрес за анонимизация, в който името на кутията (това, което стои преди "@") е случайно избрано, а името на домейна (това, което стои след "@") е същото като това в полето Identity. Въведете и паролата за достъп до кутията под Enter password:

Убедете се, че сертификатът SU WiFi CA е избран (ограден е в червено в снимката от екрана по-горе). За завършване на настройките натиснете "CONNECT" (долу вдясно). Дори в момента нито една точка за достъп на мрежата "eduroam" да не е достъпна, настройките ще се запазят и могат да бъдат използвани по-късно.

 

5. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 

Приложение A: Извеждане на информация за настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

Отидете в списъка с WiFi мрежи. В този списък трябва да виждате мрежата "eduroam", която сте конфигурирали преди това и имате проблеми при свързването с нея:

Натиснете върху "eduroam" и задръжте така 1-2 секунди, докато се появи меню, в което трябва да изберете "Modify network config":

и това ще изведе прозорец с настройките направени за свързване до мрежата "eduroam" (направете снимка (screenshot) с този екран):

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптор

Отворете "Play Store", потърсете там приложението "What's my MAC?" и го инсталирайте (приложението е безплатно):

След това го стартирайте и в неговия прозорец (горе) ще видите MAC адреса на вашия WiFi адаптор, оцветен в зелено:

 


Последна актуализация: 30 август 2018

2018 УЦИКТ, Софийски Университет