Eduroam в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Начало > Настройки за използване на Eduroam в Android базирани телефони и таблети

Настройки за използване на Eduroam в Android базирани телефони и таблети

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Изтегляне и инсталиране на копие на SSL сертификата "SU ECC Root CA"
  3. Създаване на профила с настройки за свързване към Eduroam
  4. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Предварителна информация

Настройките по-долу са оптимизирани за версии 8+ на операционната система Android. Ако използвате по-стара версия на Android, то е възможно да има разлика в имената на някои опции и положението на менютата.

Преди да се свържете към Eduroam инфраструктурата, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване на услугата.

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

 

2. Изтегляне и инсталиране на копие на SSL сертификата "SU ECC Root CA"

Изтеглянето на инсталирането на копие на SSL сертификата "SU ECC Root CA" трябва да се извърши преди да бъде настроен профила за свързване към безжичната мрежа "Eduroam".

Инсталацията на SSL сертификата "SU ECC Root CA" е необходима за да може да се установи автентичността на сървъра, който ще валидира вашето име и парола. Ако не инсталирате този сертификат то има опасност да предоставите копие от вашето потребителско име и парола на сървър-измамник.

Процесът на инсталация на копие на SSL сертификата "SU ECC Root CA" е описан в детайли на адрес (там следвайте специфичните стъпки за инсталиране на сертификата за използването му за Wi-Fi мрежи):

https://pki.uni-sofia.bg/android/android_10_plus_install_su_ecc_root_ca.html

3. Създаване на профила с настройки за свързване към Eduroam

Преди да пристъпите към създаването на профила с настройки за свързване:

Влезте в "Settings" и след това в менюто за управление на свързванията към безжични мрежи (Wi-Fi). Там натиснете "Add network":

и попълнете данните за безжичната връзка, като замените информацията в полетата Domain, Identity и Anonymous identity следвайки обясненията в таблицата под картинката:

Поле Стойност

Network name

eduroam

Security

WPA/WPA2/WPA3-Enterprise

Забележка: В старите версии на Android тук избирате 802.1x EAP

EAP method

TTLS

Phase 2 authentication

PAP

CA certificate

SU ECC Root CA

Забележка: Този сертификат е инсталиран съгласно инструкциите в точка 2 по-горе

Domain

Тук поставяте домейна на e-mail адреса (домейнът е това, което стои след "@"), на база на който ще се удостверявате (този домейн трябва да съвпада с домейна на e-mail адресите, които после ще посочите в полетата "Identity" и "Anonymous identity"). За примера е даден домейн "uni-sofia.bg", но може да използвате всеки един от поддържаните в Eduroam поддомеин на uni-sofia.bg, стига да имате функциониращ електронен пощенски адрес в него.

Identity

Тук поставяте e-mail адреса, на база на който ще се удостверявате. За примера е даден адреса username@uni-sofia.bg, но може да използвате адрес във всеки от поддържаните в Eduroam поддомеин на uni-sofia.bg, стига да имате функциониращ електронен пощенски адрес в него. Домейнът на този e-mail адрес трябва да е указан в полето "Domain".

Anonymous identity

Тук поставяте фиктивен e-mail адрес. Той трябва да бъде в същия домейн, в който се намира адреса посочен в полето "Identity". Обикновено при съставяне на фиктивния e-mail адрес заменяте името на пощенската кутия (пощенската кутия е това, което стои преди "@" във вашиия e-mail адрес) с "anonymous", запазвайки обаче домейна (домейна е това, което стои след "@" във вашия e-mail адрес). Повече информация за предназачението на това поле може да намерите в документа "Защо е нужно да се посочи допълнително анонимно (формално) потребителско име в настройките".

Password

Тук въвеждате паролата за достъп до кутията на e-mail адреса, който сте указали в "Identity" по-горе.

След като сте въвели цялата необходима информация, натиснете бутона "Save". След което вече ще може да се свързвате към безжичната мрежа "eduroam".

 

4. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

  • опишете симптомите на проблема и ако трябва прикачете снимки от екрана за илюстрация;
  • укажете времето, по което е възникнал проблема с точност до минута и часовата зона, ако сте я променяли и е различна от тази в България;
  • опишете вашето Eduroam потребителско име, което във вашия случай е e-mail адреса, с който сте се удостоверили (НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПАРОЛАТА!!!);
  • прикачете снимки от екрана (screenshots) с настройките за профила за свързване към безжичната мрежа "eduroam" (виж Приложение A описващо как да видите настройките);
  • опишете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер (виж Приложение B за описание на процедурата по намиране на MAC адреса);
  • (опционално) укажете сградата, в която сте се намирали по време на неуспешния опит за свързване, ако това е сграда в кампус на Софийския Университет.

 

Приложение A: Извеждане на информация за настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

Отидете в списъка с WiFi мрежи. В този списък трябва да виждате мрежата "eduroam". Там натиснете върху "eduroam" (1) и задръжте така 1-2 секунди, докато се появи меню, в което трябва да изберете "Modify" (2):

и това ще изведе прозорец с настройките направени за свързване до мрежата "eduroam" (направете снимка (screenshot) с този екран):

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

Отворете "Play Store", потърсете там приложението "What's my MAC?" и го инсталирайте (приложението е безплатно). След това го стартирайте и в неговия прозорец (горе) ще видите MAC адреса на вашия WiFi адаптер, оцветен в зелено:

 


Последна актуализация: 14 октомври 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет