Eduroam в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Начало > Свързване към Eduroam под Linux в команден ред чрез NetworkManager

Свързване към Eduroam под Linux в команден ред чрез NetworkManager

Съдържание:

 1. Създаване на профил с настройки за свързване
 2. Използване на профила
 3. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

 

1. Създаване на профил с настройки за свързване

СТРОГО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗВЪРШИТЕ НАСТРОЙКИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ EDUROAM В МРЕЖАТА НА СУ ПРЕДИ ДА ОТПЪТУВАТЕ В КОМАНДИРОВКА.

Преди да пристъпите към създаването на профила с настройки за свързване решете с кой от университетските си e-mail адреси ще се удостоверяване (вижте списъка с поддържаните пощенски домейни).

Инструментът nmtui все още не е използваем за настройка на WPA2 Enterprise връзки така, че за момента единствения начин за създаване на WPA2 Enterprise настройки в NetworkManager е чрез директно описание на параметрите на връзката като аргументи при изпълнението на nmcli.

За да може да сте сигурни, че ще изпратите потребителското име и парола за валидация до този RADIUS сървър, до който трябва, изтеглете сертификата SU ECC Root CA (необходим е за защита на канала за преноса на потребителското име и парола, заменете username с вашето потребителско име):

$ mkdir /home/username/.cert
$ chcon -t home_cert_t /home/username/.cert
$ cd /home/username/.cert
$ wget https://pki.uni-sofia.bg/crt/SU_ECC_Root_CA.crt

Ако в локалната система не може да бъде инсталиран wget, изтеглянето може да стане и с curl:

$ curl -O https://pki.uni-sofia.bg/crt/SU_ECC_Root_CA.crt

Ако WiFi адаптера не е активиран и видим от NetworkManager, той трябва да бъде активириан.

След това пристъпете към създаването на настройките за свързване към Eduroam:

$ sudo nmcli connection add type wifi con-name "eduroam" ifname wlan0 ssid "eduroam" -- wifi-sec.key-mgmt wpa-eap 802-1x.eap ttls 802-1x.phase2-auth pap 802-1x.identity "user@uni-sofia.bg" 802-1x.anonymous-identity "anonymous@uni-sofia.bg" 802-1x.ca-cert "/home/username/.cert/SU_ECC_Root_CA.crt" 802-1x.password 3423sd3easd32e

За примера, името на WiFi адаптера в системата е wlan0, а потребителското име е user@uni-sofia.bg (сменете го с вашето реално, вижте предварително списъка с поддържаните домейни). Обърнете внимание, че потребитеслкото име за анонимизация е anonymous@uni-sofia.bg (това е формалното име, което виждат посредниците в удостоверяването). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО домейнът в този пощенски адрес трябва да съвпада с домейна в потребителското име. Например, ако потребителско име е test@lcpe.uni-sofia.bg, то потребителското име за анонимизация също трябва да съдържа домейна lcpe.uni-sofia.bg. т.е. да е от вида anonymous@lcpe.uni-sofia.bg. Паролата, която е указана след 802-1x.password е в явен вид. За това е добре след изпълнението на командния ред показан по-горе, да го премахнете от историята на интерпретатора (най-често bash).

При успешно изпълнение на горния команден ред ще видите името "eduroam" в списъка с профили с настройки за свързване към мрежи. Този списък може да бъде изведен с изпълнението на следния команден ред:

$ nmcli c s

 

2. Използване на профила

Преди да се свържете към безжичната мрежа "eduroam" за първи път, посетете адрес:

https://eduroam.bg/en/policy

и се запознайте с условията за използване.

След като профила с настройки за свързване към Eduroam е успешно създаден, той може да бъде използван, при условие, че безжичната мрежа с име "eduroam" е достъпна в момента.

$ sudo nmcli c up eduroam

При успешно свързване ще бъде изведено съобщение от вида:

Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/9)

За да проверите дали свързаността към "eduroam" е все още активна, известно време след като е била активирана по метода показан по-горе, изпълнете:

$ nmcli connection show --active

и проверете дали името на профила "eduroam" е в изведения списък. Ако не е, то свързаността към "eduroam" се е разпаднала по някаква причина (най-вероятно компютъра е бил преместен в зона извън обхвата на точката за достъп, появил се е твърде много шум в радио канала, WiFi адаптера има проблеми с драйвера и др).

В случай, че връзката до точката за достъп "eduroam" трябва да бъде нарочно прекратена, това може да стане по следния начин:

$ sudo nmcli c down eduroam

При успешно прекратяване на свързаността ще бъде изведено съобщение подобно на това:

Connection 'eduroam' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/9)

 

3. Как да получите помощ при проблем със свързването с мрежата "eduroam"

Ако по някаква причина не можете да се свържете към мрежата "eduroam", използвайте алтернативна свързаност към Интернет за да изпратете писмо с описание на проблема до e-mail адрес:

В писмото:

 • опишете симптомите на проблема и ако трябва прикачете снимки от екрана за илюстрация;
 • укажете времето, по което е възникнал проблема с точност до минута и часовата зона, ако сте я променяли и е различна от тази в България;
 • опишете вашето Eduroam потребителско име, който във вашия случай е e-mail адреса, с който сте се удостоверили (НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПАРОЛАТА!!!);
 • прикачете снимки от екрана (screenshots) с настройките за профила за свързване към безжичната мрежа "eduroam" (виж Приложение A описващо как да генерирате този файл);
 • опишете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер(и) (виж Приложение B за описание на процедурата по намиране на MAC адреса);
 • (опционално) укажете сградата, в която сте се намирали по време на неуспешния опит за свързване, ако това е сграда в кампус на Софийския университет.

 

Приложение A: Генериране на файл съдържащ настройките за свързване до безжичната мрежа "eduroam"

$ nmcli -p -f general,802-1x,802-11-wireless-security c show eduroam > eduroam.txt

Генерираният файл eduroam.txt съдържа цялата информация относно настройките за свързване към "eduroam" без паролата. По-долу е даден пример за съдържанието, което ще бъде запазаено в този файл:

===============================================================================
           Connection profile details (eduroam)
===============================================================================
802-1x.eap:               ttls
802-1x.identity:            username@uni-sofia.bg
802-1x.anonymous-identity:       anonymous@uni-sofia.bg
802-1x.pac-file:            --
802-1x.ca-cert:             /home/username/.cert/SU_ECC_Root_CA.crt
802-1x.ca-cert-password:        <hidden>
802-1x.ca-cert-password-flags:     0 (none)
802-1x.ca-path:             --
802-1x.subject-match:          --
802-1x.altsubject-matches:       --
802-1x.domain-suffix-match:       --
802-1x.client-cert:           --
802-1x.client-cert-password:      <hidden>
802-1x.client-cert-password-flags:   0 (none)
802-1x.phase1-peapver:         --
802-1x.phase1-peaplabel:        --
802-1x.phase1-fast-provisioning:    --
802-1x.phase1-auth-flags:        0x0 (none)
802-1x.phase2-auth:           pap
802-1x.phase2-autheap:         --
802-1x.phase2-ca-cert:         --
802-1x.phase2-ca-cert-password:     <hidden>
802-1x.phase2-ca-cert-password-flags:  0 (none)
802-1x.phase2-ca-path:         --
802-1x.phase2-subject-match:      --
802-1x.phase2-altsubject-matches:    --
802-1x.phase2-domain-suffix-match:   --
802-1x.phase2-client-cert:       --
802-1x.phase2-client-cert-password:   <hidden>
802-1x.phase2-client-cert-password-flags:0 (none)
802-1x.password:            <hidden>
802-1x.password-flags:         0 (none)
802-1x.password-raw:          <hidden>
802-1x.password-raw-flags:       0 (none)
802-1x.private-key:           --
802-1x.private-key-password:      <hidden>
802-1x.private-key-password-flags:   0 (none)
802-1x.phase2-private-key:       --
802-1x.phase2-private-key-password:   <hidden>
802-1x.phase2-private-key-password-flags:0 (none)
802-1x.pin:               <hidden>
802-1x.pin-flags:            0 (none)
802-1x.system-ca-certs:         no
802-1x.auth-timeout:          0
-------------------------------------------------------------------------------
802-11-wireless-security.key-mgmt:   wpa-eap
802-11-wireless-security.wep-tx-keyidx: 0
802-11-wireless-security.auth-alg:   --
802-11-wireless-security.proto:     --
802-11-wireless-security.pairwise:   --
802-11-wireless-security.group:     --
802-11-wireless-security.pmf:      0 (default)
802-11-wireless-security.leap-username: --
802-11-wireless-security.wep-key0:   <hidden>
802-11-wireless-security.wep-key1:   <hidden>
802-11-wireless-security.wep-key2:   <hidden>
802-11-wireless-security.wep-key3:   <hidden>
802-11-wireless-security.wep-key-flags: 0 (none)
802-11-wireless-security.wep-key-type: unknown
802-11-wireless-security.psk:      <hidden>
802-11-wireless-security.psk-flags:   0 (none)
802-11-wireless-security.leap-password: <hidden>
802-11-wireless-security.leap-password-flags:0 (none)
802-11-wireless-security.wps-method:  0 (default)
-------------------------------------------------------------------------------

 

Приложение B: Как да откриете MAC адреса на вашия Wi-Fi адаптер

В изхода от изпълнението на следния команден ред:

$ nmcli -p -f general,wifi-properties device show

намерете секциите за устройства, за които GENERAL.NM-TYPE има стойност NMDeviceWifi, например:

===============================================================================
             Device details (wlp0s18f2u1)
===============================================================================
GENERAL.DEVICE:             wlp0s18f2u1
GENERAL.TYPE:              wifi
GENERAL.NM-TYPE:            NMDeviceWifi
GENERAL.VENDOR:             ATHEROS
GENERAL.PRODUCT:            USB2.0 WLAN
GENERAL.DRIVER:             ath9k_htc
GENERAL.DRIVER-VERSION:         3.10.0-862.11.6.el7.x86_64
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:        1.4
GENERAL.HWADDR:             96:93:AC:12:EC:20
GENERAL.MTU:              1500
GENERAL.STATE:             20 (unavailable)
GENERAL.REASON:             2 (Device is now managed)
GENERAL.UDI:              /sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-1/1-1:1.0/net/wlp0s18f2u1
GENERAL.IP-IFACE:            --
GENERAL.IS-SOFTWARE:          no
GENERAL.NM-MANAGED:           yes
GENERAL.AUTOCONNECT:          yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:        no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:       no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:          --
GENERAL.CONNECTION:           --
GENERAL.CON-UUID:            --
GENERAL.CON-PATH:            --
GENERAL.METERED:            unknown
-------------------------------------------------------------------------------
WIFI-PROPERTIES.WEP:          yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:          yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:          yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:          yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:          yes
WIFI-PROPERTIES.AP:           yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:         yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:          yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:          no
-------------------------------------------------------------------------------

Броят на тези секции ще е равен на броя WiFi адаптери достъпни в системата. За всеки един от тях, MAC адреса е стойността на полето GENERAL.HWADDR.

 

Приложение C: Активиране на WiFi адаптера за използване от NetworkManager

За да се провери дали в момента WiFi адаптера е активиран и достъпен за NetworkManager, трябва да се изпълнени следния команден ред:

$ nmcli radio wifi

В случай, че WiFi адаптера е активен и достъпен за NetworkManager, резултата от изпълнение на горния команден ред ще е:

enabled

Ако резултатът е:

disabled

WiFi адаптера не е активен и в този случай той може да бъде активиран по следния начин:

$ sudo nmcli radio wifi on

Ако активацията е преминала успешно, следващото изпълнение на:

$ nmcli radio wifi

ще върне статус:

enabled

 

Приложение D: Извеждане на списъка с безжични мрежи, който WiFi адаптерът засича в момента

$ sudo nmcli device wifi rescan

Изчакайте 5-10 секунди и след това изпълнете:

$ nmcli device wifi list

и би следвало да видите списъка със засечените от WiFi адаптера безжични точки за достъп (една безжична мрежа може да е представена в списъка с повече от една точка за достъп):

IN-USE SSID              MODE  CHAN RATE    SIGNAL BARS SECURITY
    Vesso's Samsung SM-T905     Infra 6   54 Mbit/s  100   ▂▄▆█ WPA2 802.1X 
    DIRECT-76-HP M452 LaserJet   Infra 6   65 Mbit/s  54   ▂▄__ WPA2
    USC Secure Wireless       Infra 6   65 Mbit/s  52   ▂▄__ WPA2 802.1X
    eduroam             Infra 6   65 Mbit/s  52   ▂▄__ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 6   65 Mbit/s  52   ▂▄__ --
    eduroam             Infra 11  65 Mbit/s  49   ▂▄__ WPA2 802.1X
    eduroam             Infra 44  540 Mbit/s 49   ▂▄__ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 11  65 Mbit/s  45   ▂▄__ WPA2 802.1X
    eduroam             Infra 36  540 Mbit/s 44   ▂▄__ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 36  540 Mbit/s 44   ▂▄__ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 36  540 Mbit/s 44   ▂▄__ --
    eduroam             Infra 1   65 Mbit/s  37   ▂▄__ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 1   65 Mbit/s  37   ▂▄__ --
    USC Secure Wireless       Infra 1   65 Mbit/s  35   ▂▄__ WPA2 802.1X
    HP-Print-0A-Officejet Pro 8610 Infra 11  54 Mbit/s  35   ▂▄__ WPA2
    CHARIOT-2.4GHz         Infra 9   195 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2
    eduroam             Infra 60  405 Mbit/s 30   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 1   65 Mbit/s  29   ▂___ --
    eduroam             Infra 56  405 Mbit/s 29   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 56  405 Mbit/s 29   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 56  405 Mbit/s 29   ▂___ --
    USC Secure Wireless       Infra 60  405 Mbit/s 29   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 60  405 Mbit/s 29   ▂___ --
    eduroam             Infra 149  195 Mbit/s 29   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 149  195 Mbit/s 27   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 149  195 Mbit/s 25   ▂___ WPA2 802.1X
    eduroam             Infra 149  195 Mbit/s 24   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 149  195 Mbit/s 24   ▂___ --
    eduroam             Infra 161  540 Mbit/s 22   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 161  540 Mbit/s 22   ▂___ --
    USC Secure Wireless       Infra 60  540 Mbit/s 20   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Secure Wireless       Infra 161  540 Mbit/s 20   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 48  540 Mbit/s 19   ▂___ --
    eduroam             Infra 52  540 Mbit/s 19   ▂___ WPA2 802.1X
    eduroam             Infra 60  540 Mbit/s 19   ▂___ WPA2 802.1X
    USC Guest Wireless       Infra 52  540 Mbit/s 17   ▂___ --
    USC Guest Wireless       Infra 60  540 Mbit/s 17   ▂___ --
    USC Guest Wireless       Infra 60  540 Mbit/s 17   ▂___ --

Ако дадена мрежа има "*" пред името си в колоната IN-USE, то това означава, че в момента WiFi адаптера е свързан към нея.

 


Последна актуализация: 29 май 2023

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2023 УЦИКТ, Софийски университет